Ownership tot uitdrukking brengen in de solution

Het onderscheid tussen projecten waar een solution owner van is en projecten die generiek of herbruikbaar zijn breng ik graag tot uitdrukking met behulp van solution folders. Dit is een trucje wat ik niet zelf verzonnen heb, maar goed gejat van een oud-collega.

Er zijn in totaal vier categorieen, te weten:

  • Het hoofdproject (in de meeste gevallen een library of applicatie)
  • Andere projecten waar de solution owner van is, waar het hoofdproject van afhangt
  • Testprojecten
  • Dependencies: projecten waar de solution geen owner van is
Voor een dummy projectje als dit lijkt het wat veel overhead, maar in mijn ervaring kan de lijst van dependencies best fors worden en ook het aantal testprojecten groeit met het aantal projecten onder 1. en 2. Wat ik het fijnst hieraan vind, is dat als je deze structuur consequent doorvoert, je weet wat je in een solution kan verwachten als je die opent; je ziet in een oogopslag waar het allemaal om draait. Al met al vind ik het dus meer dan de moeite waard deze opdeling aan te houden.